Hej och välkommen!

Jag gissar att du läser detta för att du eller någon du bryr dig om har någon typ av krångel med talet. Jag är legitimerad logoped och har sedan 2006 arbetat med barn, tonåringar, vuxna och familjer med olika typer av talproblem. Jag utreder, diagnosticerar, behandlar och coachar.

Några exempel på områden jag har erfarenhet inom är: 

- Talflytstörning, som tex stamning och skenande tal
- Uttalsproblematik, tex r och s hos vuxna
- Språk- och talförsening hos barn
- Hörselproblematik och hur det påverkar talet

 Som legitimerad logoped har jag tystnadsplikt.

 

  

 

Om mig

Jag tog logopedexamen vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg år 2006 och har sedan dess arbetat huvudsakligen inom sjukhusvärlden. Jag har många års erfarenhet av att möta och coacha personer med skiftande typer och grader av talbesvär. Att vara med och underlätta för någon som har det jobbigt med talet gör mig engagerad och glad, därför brukar det också bli resultat.

  

Om Tal

Talet är vårt viktigaste kommunikationsinstrument. Den värld vi lever i ställer höga krav på vår förmåga att uttrycka oss på ett förståeligt sätt. Talet är en stor del av vår identitet, hur vi visar vem vi är och hur vi uppfattas av andra. Talförmågan är för de allra flesta av oss ett självklart och nödvändigt redskap i vardagen för att förmedla det vi vill, tänker och önskar. När talet inte flyter på som vi förväntar oss blir vi begränsade och oroliga.

 

Stamning och Skenande Tal

En talflytstörning innebär en begränsad förmåga att kontrollera hur talet "kommer ut", fast du har full koll inne i huvudet. Rytmen, flytet och hastigheten i ditt tal stämmer inte överens med det du tänkte. Troligen upplever du problemen vid vissa sinnesstämningar eller i vissa situationer, och vid andra tillfällen funkar talet fint. Det är lätt hänt att du får negativa tankar kring det som händer, och det i sin tur gör dig orolig så att du får än svårare att uttrycka dig. I värsta fall märker du att du ändrar ditt kommunikationsmönster och talar mindre än du egentligen vill.

 Stamning och Skenande tal är två separata diagnoser. Ibland har man det ena av dem, ibland båda samtidigt.

 Läs mer om Stamning och Skenande tal här 

Uttalsproblem hos vuxna

Hos vissa hänger specifika uttalsbrister kvar upp till vuxen ålder. Våra fysiska förutsättningar gör att vi väljer olika sätt att lära in talet. Man kan också få förändringar av uttalet efter större ingrepp hos tandläkaren, tex om man fått en brygga.

Det finns de som upplever att deras tal låter avvikande eller barnsligt.

De vanligaste språkljuden som jag möter problem med är R och S.

 R är ett språkljud som är ganska dominant i svenskan och kan vara viktigt för betydelsen av ett ord. I bla västsverige är det vanligaste uttalet av R ett främre tremulantiskt, "göteborskt" R, som är ett avancerat muskelkoordinatiskt samspel. Om man inte får till det kanske man använder ett bakre, "skånskt" R istället. Det finns även de som inte ersätter, utan snarare utesluter r:et. Det kan göra att man blir svårförstådd.

När det gäller läspning är det samma sak; det är för svårt att uttala ett skarpt s-ljud, så ljudet blir oskarpt, läspande.

Så länge man trivs med sitt tal och blir förstådd, kan man ha långtgående variationer i sitt uttal, utan att andra (inte ens logopeder ;0) skulle betrakta det som "fel".

Om du däremot inte är nöjd med att ha ett ovanligt eller avvikande uttal, kan du hos en logoped få hjälp att träna upp ett annat uttal.

 

 

Ett besök, vad gör en logoped?

Jag arbetar alltid utifrån att du ska känna dig trygg och lugn när vi bemöter dina talbekymmer. Min erfarenhet säger mig att det är en förutsättning för framgång. Vi börjar där du kan och vill! Jag har lång erfarenhet av att "leka detektiv" och hitta fram till en plats där vi kan börja. Tillsammans hittar vi ett sätt att möta dina motstånd så att du får känna att du får bättre kontroll över ditt tal, och därmed kan må bättre! 

- Du kanske vet vad som är ditt problem och vill ha stöd i att träna ditt tal.
- Du märker att du eller ditt barn har något bekymmer med talet och behöver hjälp med analys, utredning och diagnos.
- Du kanske stöter på problem att förklara för omgivningen vad du eller ditt barn behöver för bemötande och stöd. Det kan vara knepigt att förmedla till sin arbetsgivare eller barnets skola vad som är problemet och att beskriva vilka behov som finns, vad man kan göra för att stötta. I dessa situationer kan en logoped bli ett värdefullt komplement till din egen insats.

 

Välkommen!

Om du är nyfiken på om det skulle kunna vara ett stöd för dig att hitta till ett mer bekvämt sätt att tala, så rekommenderar jag att du konsulterar en logoped.

Jag har besökstider som passar dig och korta kötider.

 

Tryck på knappen nedan för att boka tid i Göteborg

 Boka tid

 

Tryck på knappen nedan för att boka tid i Stockholm

 Boka tid

Jag hittar till dig

Jag har jobbat som logoped i sjukhusmiljö i nästan 10 år... Min erfarenhet är att miljön där jag träffar mina klienter är av stor vikt, detta gäller särskilt barn. Att få träffas i en hemmiljö eller annan välbekant och trygg miljö, förbättrar avsevärt möjligheterna till positiv förändring. Det är därför jag kommer till dig!

Jag är nyfiken på att träffa dig och ser fram emot att få jobba med dig!

Vänligen observera att logopeder får inte lov att vara anslutna till försäkringskassan i Västra Götaland. Detta leder till att om du bor i Västra Götaland blir ett besök med LogopedHanna helt privat. Företaget innehar f-skattsedel.