Tal

Om Tal
Talet är vårt viktigaste kommunikationsinstrument. Den värld vi lever i ställer höga krav på vår förmåga att uttrycka oss på ett förståeligt sätt. Talet är en stor del av vår identitet, hur vi visar vem vi är och hur vi uppfattas av andra. Talförmågan är för de allra flesta av oss ett självklart och nödvändigt redskap i vardagen för att förmedla det vi vill, tänker och önskar. När talet inte flyter på som vi förväntar oss blir vi begränsade och oroliga. Den vi samtalar med påverkas också.

Stamning och Skenande Tal
En talflytstörning innebär en begränsad förmåga att kontrollera hur talet ”kommer ut”, fast du har full koll inne i huvudet. Rytmen, flytet och hastigheten i ditt tal stämmer inte överens med det du tänkte. Troligen upplever du problemen vid vissa sinnesstämningar eller i vissa situationer, och vid andra tillfällen funkar talet fint. Det är lätt hänt att du får negativa tankar kring det som händer, och det i sin tur gör dig orolig så att du får än svårare att uttrycka dig. I värsta fall märker du att du ändrar ditt kommunikationsmönster och talar mindre än du egentligen vill. Stamning och Skenande tal är två separata diagnoser. Ibland har man det ena av dem, ibland båda samtidigt.

Behandling av stamning
Du kanske känner igen någon eller flera av dessa beskrivningar och känner att detta är något du vill bemöta tillsammans med någon som har erfarenhet.
Det finns alltid en hel del man kan göra för att minska problemen med stamning och skenande tal. Kanske är det konkret träning av uttal, pauser och andningsteknik som är nyckeln för dig.
Eller så är du mest bekymrad över hur andra upplever dig, och du behöver komma förbi den rädslan. För de flesta är det en blandning! Du ska veta att i princip alla människor känner osäkerhet när talet krånglar.

Stamning hos barn
Har du märkt att ditt barn inte får ut orden som det tänker? Det hakar upp sig och blir repetitioner, eller det kanske tar stopp i talflödet. Det kan vara helt övergående. Det vanligaste hos ett barn som genomgår en period av talflytsproblem är att det går över efter en tid, utan behandling eller annan åtgärd.
Hos ca ett av fem barn med en sådan period stannar talkrånglet kvar i flera år, ibland upp till vuxen ålder. Vissa barn reagerar inte så mycket på att talet blir annorlunda, medan andra kan bli besvärade, arga och ledsna. Om en period med stamning inte försvunnit efter 2-3 månader rekommenderas ett konsultationsbesök hos logoped.
Det är så klart viktigt att du vet en del om stamning, så att du kan bemöta ditt barn, och även omgivningens frågor. Att du som förälder känner dig trygg är det viktigaste stödet du kan ge ditt barn. Börja med att skaffa information. Det finns mycket att läsa på området.
Du kan också få information genom samtal med en logoped. Om du vill ha en bedömning av ditt barns tal så kan jag som logoped genomföra en sådan. Ofta är det bra att börja med ett samtal vuxna emellan. Du känner ditt barn så väl och du kan ge mig den information jag behöver inledningsvis, och du kan ställa dina frågor direkt till mig. I ett andra steg träffar jag även ditt barn och gör en direkt bedömning av hur vi ska gå vidare. Jag utgår alltid från din familjs individuella förutsättningar och önskemål. Jag anser att bara det som känns bra för er kommer att kunna göra nytta.
Många barn och föräldrar upplever det tryggt att ha någon att gå till och få övningar och råd och svar på frågor om det som känns jobbigt. Tillsammans planerar vi vilket upplägg som passar er familj, så att logopedbehandlingen blir ett stöd för er.

Vad ska jag göra när mitt barn stammar?
Som mamma eller pappa vill man förstås göra något för att hjälpa sitt barn. Här är några korta inledande råd.
Tala själv i lugnt tempo, avbryt inte och behåll naturlig ögonkontakt. På så sätt låter du barnet själv ta sig igenom talet, men med ditt stöd. Motstå frestelsen att hjälpa till med orden och visa att du har tid, tålamod och intresse av att lyssna färdigt även om det tar extra tid. Att få många frågor kan få barnet att känna sig pressad. Inspirera istället barnet att uttrycka sig på eget initiativ. Genom att berätta om hur din dag har varit kanske du får barnet att vilja berätta för dig om sin dag!

Varför stammar man?
Orsaken till stamning är fortfarande inte helt klarlagd. Forskarna är dock idag överens om att anlagen är medfödda. Miljö och bemötande samt personlig läggning och grad av känslighet kan sedan påverka stamningens grad och utveckling. Man vet dock att föräldrar inte kan orsaka sitt barns stamning. Läggning för stamning är i viss mån ärftlig.

Stamning hos tonåringar
I tonåren kan talflytsproblem vara extra besvärliga att handskas med. Ensamheten kan kännas påtaglig. De flesta känner inte någon annan som stammar, och man är medveten om att kompisarna undrar vad detta är, men sällan vågar fråga. Det är ofta till stor hjälp att ha en utomstående vuxen att ventilera sina bekymmer och upplevelser med.
Hos en logoped kan man få stöd att på ett strukturerat sätt lära sig om sig själv och förstå vad problemet egentligen består av. Utifrån den kunskapen kan man sedan bättre bemöta rädslor och motstånd och även träna talet att bli mjukare och lättare, och därmed mindre besvärligt. Det är inte ovanligt att den viktigaste delen för att minska oron är att få möta andra med stamning, direkt eller indirekt, och på så vis förstå att man inte är ensam eller konstig för att man stammar.

Skenande Tal
Denna diagnos innebär enkelt uttryckt att man pratar för fort och att det blir otydligt. Det typiska är att man inte riktigt kan förstå att man är otydlig, för man har allt så klart för sig i sitt eget huvud! Men det finns också de som är medvetna om problemet. Dock brukar det kräva en hel del träning för att klara att göra de åtgärder som behövs. Tex tala långsammare och artikulera bättre!
De människor du talar med får svårt att uppfatta vad du säger, kanske blir du ofta ombedd att upprepa dig. Ibland är taltempot ojämnt, du kanske hoppar över vissa stavelser eller till och med hela ord. Den som lyssnar på dig kan vara mer eller mindre tolerant; vissa reagerar inte så mycket på otydligt tal medan andra har stora krav för att förstå det de hör.

Speech Easy
Speech Easy är ett stamningshjälpmedel som förskrivs av Hjälpmedelscentralen via logoped på sjukhusens mottagningar, och är kostnadsfritt att låna. Liknande apparater finns att köpa privat. Senast jag kollade var det kostsamt.
Speech Easy liknar en liten hörapparat som ger ett eko eller förvrängning av det egna talet. Effekten kallas DAF, Delayed Auditory Feedback, eller AAF, Altered Auditory Feedback. För vissa personer som stammar fungerar detta som en hjälp att öka talflytet, genom att man påverkas att tala mera medvetet eller långsammare. Det hjälper inte alla.
Vänd dig till en logopedmottagning på sjukhus om du är intresserad av Speech Easy. Om du vill testa effekten kan du skaffa en app, det finns tex en som heter Fonate DAF som du använder med hörlurar och en smartphone. Det är bra att även du som lever bredvid den som stammar testar hur det känns att tala med DAF.

Talet vid hörselskada
Att inte höra detaljerna i sitt eget tal påverkar hur man själv talar. Många med hörselnedsättning upplever också att de blir missuppfattade av andra och ombedda att upprepa sig. Det kan vara en god idé att tillsammans med en logoped kartlägga vilka fonem/bokstäver som är påverkade och hur man kan göra för att förtydliga dem. Det finns nästan alltid något att göra för att slipa talet till bättre tydlighet och ökad uppfattningsgrad.
Jag har arbetat i flera år med små barn som är födda döva och får ett cochleaimplantat så att de blir hörande och talande. Jag har stöttat familjerna och följt barnens talutveckling, vilken oftast är utmärkt, men med viss fördröjning pga att de blev hörande senare i livet och att de får en mer begränsad omgivningshörsel än man har med naturlig hörsel.
Välkommen att konsultera mig om ni har frågor om tal kopplat till hörselnedsättning.

Uttalsproblem hos vuxna
Hos vissa hänger specifika uttalsbrister kvar upp till vuxen ålder. Våra fysiska förutsättningar gör att vi väljer olika sätt att lära in talet. Man kan också få förändringar av uttalet efter större ingrepp hos tandläkaren, tex om man fått en brygga. Det finns de som upplever att deras tal låter avvikande eller barnsligt. De vanligaste språkljuden som jag möter problem med är R och S.
R är ett språkljud som är ganska dominant i svenskan och kan vara viktigt för betydelsen av ett ord. I bla västsverige är det vanligaste uttalet av R ett främre tremulantiskt, ”göteborskt” R, som är ett avancerat muskelkoordinatiskt samspel. Om man inte får till det kanske man använder ett bakre, ”skånskt” R istället. Det finns även de som inte ersätter, utan snarare utesluter r:et. Det kan göra att man blir svårförstådd.
När det gäller läspning är det samma sak; det är för svårt att uttala ett skarpt s-ljud, så ljudet blir oskarpt, läspande. Så länge man trivs med sitt tal och blir förstådd, kan man ha långtgående variationer i sitt uttal, utan att andra (inte ens logopeder ;0) skulle betrakta det som ”fel”. Om du däremot inte är nöjd med att ha ett ovanligt eller avvikande uttal, kan du hos en logoped få hjälp att träna upp ett annat uttal.

Uttal när man lär sig svenska som vuxen
Det är alltid utmanande att få grepp om ett nytt språk. Att lära sig svenska anses allmänt som extra svårt. Vi har många språkljud och även en, i globalt perspektiv, lite udda betoning. Första steget är förstås att lära sig svenska språket så att man kan använda det funktionellt i jobb och vardag. Den biten gör många inflyttade på SFI. Om man sedan behöver fortsatt vägledning, man vill få ett detaljerat bättre uttal, förstå varför tex vissa ord man säger ofta missuppfattas etc, DÅ kan jag hjälpa till! Jag är bra på att hitta detaljerna och vägleda dig i hur du ska göra för att finslipa din svenska.

“Jag är så tacksam för den hjälp vi fått av Hanna att hantera vår tonårssons stamning. Han mår bättre nu, han vet att stamningen inte bestämmer allt och han fick lära sig att tala mjukare”
— EN LÄTTAD MAMMA

“Professionell, rationell och jättetrevlig. Önskar den allmänna vården var lika bra. Första gången vi träffades kände jag ʼÄntligen kan jag slappna av, nu träffar jag någon som verkligen är ett proffs på detta och som verkligen vill hjälpa migʼ. Det säger nog sig självt att jag är väldigt nöjd.”
— MARIA, 29

“Hanna kommer hem till mig och hjälper mig att prata bättre. Jag kan inte säga R. Det är roligt när hon kommer, vi spelar spel och läser böcker och pysslar. Ibland bjuder jag på fika!”
— LEO, 5

“Jag stammar och tycker det är pinsamt. Hos logopeden fick jag lära mig förstå att jag är lika bra som alla andra ändå”
— ELLA, 12

“Jag har kämpat länge för att lära mig svenska, det är svårt med uttalet när man ska lära sig som vuxen. Hanna ger jättebra tips på vad jag ska göra så att uttalet blir bättre och folk förstår mig och accepterar mig trots att jag inflyttad. Hon är trevlig också.”
— MAX, 32

“Jag var orolig för min dotters språkutveckling. Vårdkön till logoped på remiss var flera månader och jag ville inte vänta så länge. Hanna förklarade för mig och Idas mamma hur vi kunde tänka så vi inte behövde oroa oss, och hon gav oss tips på hur vi kunde stimulera Idas tal. Sedan kom det igång, nu pratar Ida massor!”
JAMES, PAPPA TILL IDA, 3 ÅR

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.